Booiq Heatmap City

VAD VI GÖR

Staden. Platsen. Fastigheten. Affären.Skapa affärer med platsbaserad intelligens

Genom att kunna tolka platser och sedan automatisera den datadrivna attributs­relaterade informationen – Skapas ett värde­erbjudande. Alla potentiella hyresgäster matchas till en lokal utifrån de förändringar som det skulle innebära att genomföra en flytt till er.

Booiq.app cluster of screens

ANPASSAD FÖR BRANSCHEN

Era hyresgäster.
Ert värde­erbjudande.

Skillnaden på att prata om värdeerbjudande istället för en lokal

  • ”Hur mycket arbetar ni med att stärka ert arbetsgivarvarumärke?”

  • ”Har ni haft strategiska diskussioner om vad ett lokalbyte skulle kunna innebära för er verksamhet?”

  • ”Vilka hinder finns för er för att flytta?”

  • ”Har ni utmaningar i att rekrytera eller att behålla personal?”

Att tänka på kundvärden är idag centralt i varje organisation. Allt ifrån monetära värden, emotionella värden till strukturella effektiviserande värden. Detta görs genom värdebaserade affärsmodeller, ROI och uttalade värdeerbjudanden. Värdeerbjudandet är essentiellt i kundkontakt och kundrelation då det flyttar fokus från produkt/tjänst till kundens behov och potentiella kundvärden.

Kontakta oss

UTHYRNING TILL FÖRSÄLJNING

Hur ni kan gå från fokus på uthyrning till försäljning i er organisation

Fler och bättre affärer för dig som har hyresgäster som kunder

Skapa fler och bättre affärer genom att presentera relevanta erbjudanden till relevanta företag. Värdefulla och bra dialoger bygger förtroende och kunskap om kundens behov och tajming. Som fastighetsägare kan ni göra bättre affärer genom att hitta kunder som har ett behov av det ni erbjuder och där ni har ett långsiktigt intresse av kunden.

Konvertering med hjälp av Booiq

EFFEKTERNA AV BOOIQ

6st effekter som ni kan uppnå med hjälp av oss

EFFEKTER

#1

Fler och bättre affärer

#2

Kunskap om värdeerbjudandet

#3

Driva mot affär

#4

Transformation uthyrning till försäljning

#5

Bättre samarbeten med kollegor

#6

Underlag för beslut till chefer

Vi vill gärna höra från dig!